Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Aug 19, 2020

Podden är tillbaks! (Paus för jubel.) Efter ett litet sommaruppehåll har Ludvig och Pontus strålat samman i det lilla rummet bakom orgelläktaren för ett samtal om döden. Pontus har funderat över hanteringen av våra äldre under Coronapandemin och omöjligheten i att skydda någon från döden. Ludvig har funderat över svårigheten i att "bara vara", om hur inkarnationen visar sig på en sandstrand och om bilderna vi tar för att förhindra ögonblicken att glida ifrån oss.