Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Aug 26, 2020

I veckans avsnitt djupdyker Pontus och Ludvig ner i filosofen Martin Hägglunds tankar om vårt enda liv. Tankar om att endast en dödlig själ kan vara andlig, tankar om de materiella villkoren för våra liv och tankar om det faktum att "ingen hinner fram" är ett livsvillkor för oss alla.