Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 16, 2020

Svenska kyrkans framtid är en ständigt aktuell fråga. Hur kommer kyrkan se ut i framtiden? Vilken kyrka vill vi ha? Ludvig har mejslat ut fem centrala konfliktlinjer i Svenska kyrkan idag. Tradition eller förnyelse? Organisation eller liv? Vila eller engagemang? Professionalism eller gemenskap? Inkludera eller exkludera? Dessutom skissas det på några alternativa verksamheter för kyrkan i framtiden. Ett fullmatat avsnitt av Ingen hinner fram!