Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 7, 2020

Om den pågående konflikten mellan biskop Eva Nordung Byström och stiftsstyrelsen i Härnösand, om biskop Fredrik Modeus som ryter ifrån på sociala medier och ett samtal om Gud, som en person eller kraft? Vad innebär det egentligen när vi säger att Gud är utanför språkets gränser?