Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 14, 2020

Veckans avsnitt handlar om präster (och några pastorer) på vita duken. Hur ser man egentligen på präster i filmer? Är det skillnad på förr och nu? Ludvig temat fördjupar sedan temat med hjälp av filosofen Jean Baudrillards tankar om hyperrealitet och vår oförmåga att skilja det artificiella från det naturliga.