Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 21, 2020

Vad hände efter flyktingströmmen 2015 och Reinfeldts tal om att "öppna era hjärtan"? Vilka följder har migrationspolitiken haft i vardagen för de ensamkommande flyktingarna och de familjer som öppnat sina hem åt dem? Ett samtal med Ulrika Brosché och Mia Ås om solidaritet, politik, och en längtan efter ett hem.