Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 11, 2020

Kan man prata om djävulen idag? Kan man prata om de krafter som tydligt splittrar det amerikanska folket som sataniska? Ett avsnitt som tar sin utgångspunkt i det amerikanska valet och den populism som river isär och splittrar ett land.