Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 25, 2020

Ett avsnitt i adventstid och i konsumentupplysningens tecken. Vi tar oss en titt på några av de adventskalendrar för vuxna som finns ute på marknaden och testar dessa gentemot den kristna tron. Dessutom går vi igenom några toppar och dalar bland advents- och julpsalmerna.