Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 2, 2020

Jonas Eek, opinionschef på Kyrkans Tidning, gästar podden för ett högintressant samtal om kyrkan idag. Om kyrkans ställning i samtiden, om kyrkslaviskan, om predikan, den Lutherska frågan, ungdomen i kyrkan samt kyrkans konstitutionella kris som vi ser tecken på i Härnösand just nu.