Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 16, 2020

Om manlighet i antiken, eunucker, och den inkluderande rörelse som löper genom evangeliet.  Vi gästas av Johanna Wikberg och tillsammans tar vi oss en titt på krubban och dess personer utifrån ett annorlunda perspektiv. Med hjälp av en lite bortglömd vers i Matteusevangeliet visar Johanna på hur Jesus kan läsas som queer.