Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


May 19, 2021

Ludvig reflekterar kring munkar, fastbundna katter och gudstjänstens liturgi efter att ha firat gudstjänst för första gången på mer än ett halvår. Pontus har tankar kring resandets existentiella dimensioner. Dessutom tar vi reda på vad som, rent objektivt sett, är kristen musik.