Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


May 26, 2021

Valle Erling är hematolog och musiker och med Ludvig och Pontus pratar han om om blodet; dess betydelse i kristendomen och i människan. Ett samtal om blod, läkekonst, nattvarden, rockmässor med Eldkvarn, Bob Dylans nobelpris, att turnera land och rike runt och om döden.