Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 9, 2021

I veckans avsnitt pratar vi om Skapelsen. Lite om Göteborgs skapelse, men mest om de inledande sidorna i Bibeln, det som också kallas Genesis. Om existensen, skulden, könen, ekologin och de hemliga sanningar som kanske ligger dolda i texten.