Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 2, 2020

Det finns en sorts allmän tanke om att kyrkan och hbtq är ett avslutat kapitel, men så är det verkligen inte. Lars Gårdfeldt, präst, hbtq-aktivist och f.d. politiker tar oss med på en personlig resa genom kyrkans moderna historia vad gäller dess förhållande till hbtq-personer.  Ett samtal om vigslar i smyg, om domkapitelsbeslut på TV-nyheterna, om det nykolonialistiska homohat som vita kyrkor sprider i världen idag samt om rätten att äta frukost med den man älskar.