Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Aug 28, 2019

I det sjuttonde avsnittet har vi begett oss till anrika Sigtunastiftelsen där förberedelser inför årets bokmässa pågår. Vi träffar några av samtalsledarna på Svenska kyrkans scen Se människan och ställer två frågor: "Vad har du läst i sommar?" samt den lilla enkla frågan "Vem är Gud?". 

I avsnittet medverkar Caroline Krook, Erika Hedenström, Cristina Grenholm, Marika Palmdahl, Brita Häll och Olga.