Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Mar 24, 2021

Är det inte dags att lämna offerteologin bakom oss?, undrar Pontus i en utläggning om de senaste skjutningarna i USA, serien "It's a sin" - om homosexuellas liv i England under AIDS och kyrkans teologi kring offerlammet. Dessutom en intern beef mellan Ludvig och professor Jesper Svartvik om antisemitism i dagens kyrka.


Mar 17, 2021

Dagens avsnitt tar avstamp i Grotesco-gängets omtalade sketch i Melodifestivalen som rört upp känslor högt och lågt och frågan "Är inget heligt längre?" Vi pratar om det heliga, om de heliga rummen, om hädelser som öppnat upp kyrkan för en större förståelse samt det heliga som erfarenhet, något som kan...


Mar 10, 2021

I veckans avsnitt avhandlar vi fyra kristna praktiker som man kan ha lite olika förhållande till. Retreat, korstecknande, bordsbön samt fasta. Hur skall man egentligen göra? Och hur funkar det? Kroatiska teologer och vardagsgnäll från Pontus fås på köpet! 


Mar 3, 2021

Veckans gäst är Zana Muhammad, ordförande i studieförbundet Ibn Rushd som i veckan nekades anslag från Göteborgs stad. Vad har egentligen hänt? Varför nekades de bidrag? Hur har relationerna mellan staden och dess religiösa minoriteter förändrats under åren? Ett samtal om interreligiositet, islam, IS-krigare...