Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Mar 10, 2021

I veckans avsnitt avhandlar vi fyra kristna praktiker som man kan ha lite olika förhållande till. Retreat, korstecknande, bordsbön samt fasta. Hur skall man egentligen göra? Och hur funkar det? Kroatiska teologer och vardagsgnäll från Pontus fås på köpet!