Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Mar 24, 2021

Är det inte dags att lämna offerteologin bakom oss?, undrar Pontus i en utläggning om de senaste skjutningarna i USA, serien "It's a sin" - om homosexuellas liv i England under AIDS och kyrkans teologi kring offerlammet. Dessutom en intern beef mellan Ludvig och professor Jesper Svartvik om antisemitism i dagens kyrka.