Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram

Jan 25, 2023

Vad är tro? Är det ett försanthållande av vissa dogmer eller handlar det mer om tillhörighet? Är tron en färdig sanning eller en pågående rörelse? Dessa frågor diskuterades i artiklar på kultursidorna under december månad. I veckans avsnitt går vi igenom de här artiklarna och diskuterar trons väsen och...


Jan 18, 2023

Hur stor chans har Ulf Lundells låt "Lugna vatten" att verkligen bli en psalm? Och vem är det som har lobbat in indiegruppen [ingenting] i den nya psalmboken? Det är några frågor som avhandlas i veckans avsnitt. Dessutom frågar vi oss vad "upplevd metafysik" är för något? Det är något som närmar sig poesin...