Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram

Jan 25, 2023

Vad är tro? Är det ett försanthållande av vissa dogmer eller handlar det mer om tillhörighet? Är tron en färdig sanning eller en pågående rörelse? Dessa frågor diskuterades i artiklar på kultursidorna under december månad. I veckans avsnitt går vi igenom de här artiklarna och diskuterar trons väsen och...


Jan 18, 2023

Hur stor chans har Ulf Lundells låt "Lugna vatten" att verkligen bli en psalm? Och vem är det som har lobbat in indiegruppen [ingenting] i den nya psalmboken? Det är några frågor som avhandlas i veckans avsnitt. Dessutom frågar vi oss vad "upplevd metafysik" är för något? Det är något som närmar sig poesin...


Dec 21, 2022

Årets sista avsnitt är en liten julspecial om julkonserter, luciatåg och inkarnationens mysterium. Pontus har svårt för de alltför perfekta luciatågen och julkonserterna och längtar efter lite liv och nerv i det hela. Ludvig funderar över om man verkligen kan säga att man gillar julen och har några tankar om...


Dec 14, 2022

I veckans avsnitt välkomnar vi Svenska kyrkans nya ärkebiskop Martin Modéus genom att försöka ge en liten bild av vem han är. Något som ganska snart mynnade ut i ett samtal om Guds väsen: om relation, treenighet och avstånd.


Dec 14, 2022

Efter ett litet uppehåll är vi tillbaks med ett avsnitt om fotboll och mystik. Först VM i Qatar, vad säger det om fotbollens tillstånd idag och var finns den riktiga fotbollen? Sen om uppmärksamhet som religiös praktik och vad Simone Weil skulle sagt om vårt beteende på sociala medier.