Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram

Jul 1, 2020

"Vad är en människa?" är det genomgående temat i säsongens sista avsnitt. En radioessä om änglar med avklippta trådar, om längtan och flykt, om kampen mellan Baloo och Bagheera, om tiden och om gudarna.