Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Mar 20, 2019

Det tredje, kärva, avsnittet. Ludvig funderar över om man verkligen måste fasta, och i så fall på vilket sätt. Pontus tycker att debattklimatet och filterbubblorna på sociala medier försvårar det offentliga samtalet.