Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Apr 3, 2019

Det femte avsnittet. Om kristna värderingar, meritokrati, orglar i underjorden och processioner. Är det en kristen värdering att vara kåt, glad och tacksam? Hur skrider man in i en kyrka? Borde Hagakyrkan i Göteborg förbereda sig på take away-mässor och mycket mer. Dessutom riktig premiär för nya vinjetten av Pär Hagström!