Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


May 8, 2019

Om uppståndelsen. Mest om Jesus uppståndelse. Måste man se det som en fysisk händelse, är det just det som är poängen eller finns det andra synsätt som kan komplettera? Men Pontus och Ludvig pratar också lite om uppståndelsen kring Feskekörka i dagarna.