Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Oct 20, 2021

Vad är egentligen en konspirationsteori och varför tycks det bli allt fler och fler som ansluter sig till dessa just nu? Ett samtal om konspirationsteoriernas vetenskapliga och religiösa rötter.

Dessutom: Vad gör egentligen en kommunpoet i Tranemo?