Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 21, 2022

I veckans avsnitt har Ludvig funderat på de ungas röster i valet och sociala mediers påverkan på debatten. Pontus har funderat över den kollektiva sorgen efter drottning Elisabeths död. Dessutom får vi oväntad, och glädjande, information om kung Charles III.