Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 14, 2022

I veckans avsnitt välkomnar vi Svenska kyrkans nya ärkebiskop Martin Modéus genom att försöka ge en liten bild av vem han är. Något som ganska snart mynnade ut i ett samtal om Guds väsen: om relation, treenighet och avstånd.