Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 22, 2023

Veckans avsnitt är ett samtal mellan Ludvig och Åsa Wikforss, professor i filosofi och ledamot av Svenska Akademien. Det blir ett avsnitt om språket, om det magiska i att vi faktiskt förstår varandra, om kunskap, bildning och hoten mot demokratin.