Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 6, 2019

"Varför skall man läsa Bibeln?" Det är utgångsfrågan i samtalet mellan Ludvig och filosofen Miriam van der Valk. Ett samtal om läsande, resande, filosofi, kabbalah, judendom, mystik och att "gå till sig själv".