Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Nov 20, 2019

Två sanningar möts i veckans avnsitt där advokaten Andreas Stenkar Karlgren är gäst. Andreas har bland annat företrätt Rune Imberg i fallet med avkragningen i Göteborgs stift härförleden. Ett samtal om kyrkorätt, sanning och om svaret på frågan "Vem är Gud?" går att läsa sig till i gamla bekännelseskrifter.