Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 4, 2019

Politik är ämnet för dagen. Vi pratar om Socialdemokraternas kräftgång och deras sätt att lösa krisen:  genom att välja ut och offra syndabocken Lena Rådström Baastad. Dessutom går vi igenom lyssnarnas förslag på musik för slutet.