Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jan 29, 2020

Veckans gäst, journalisten Kristina Hedberg, kommer och har Tinder-skola med Pontus och Ludvig. Hur funkar det? Vad är det för skillnad på männen i Göteborg, Stockholm och Kalmar län? Men framförallt kretsar samtalet kring männen som är "förlorarna på Tinder" och varför är det viktigt att sträcka ut en jämlikhetens hand till dessa?