Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Sep 30, 2020

Joel Halldorf, teolog och skribent på bl.a. Expressen, gästade studion för ett samtal om hans senaste bok Gud: Jakten (Fri Tanke förlag). I boken läggs tesen att "alla är religiösa" fram vilket vi fick tillfälle att tala om. Ett samtal om existentiell svindel, gränserfarenheter, Peter Halldorfs skägg, Knutby, och mycket mer.