Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 9, 2020

I det 75:e avsnittet av Ingen Hinner Fram pratar vi om Lucia och den totala diskrepansen mellan den frid och ro som hon står för kontra hennes fasansfulla öde (samt det lika fasansfulla öde som drabbar alla föräldrar som tvingats genomleva alltför många tidiga luciamorgnar).