Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Dec 30, 2020

Vi summerar ett förlorat år. Ett år då det tidvis var svårt att vara kristen. Ett år med politik, idédebatt, dokumentärer och avsaknad av gemenskap.