Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Feb 10, 2021

I veckans avsnitt tar vi upp den komplexa frågan kring kyrkan och abort. Tillsammans med Jenny Roos, musiker och pedagog, uppvuxen i frikyrkan, samt drivande kring konferensen "En dag om kristen feminism" belyser vi diskussionens många olika sidor. När börjar livet? Vad är ett värdigt liv? Vems kropp skall skyddas?