Preview Mode Links will not work in preview mode

Ingen hinner fram


Jun 3, 2020

I veckans avsnitt avhandlas så vitt skilda ämnen som den helige Ande, druider i Piteå och sexköp. Ludvig och Pontus försöker fördjupa sig i mysteriet som är den helige Andens roll och funktion i den kristna tron. Ludvig har studerat mystika sällskap i svenska tätorter och Pontus har fördjupat sig i omständigheterna kring Paolo Robertos sexköp, människohandel och den mörka sidan av världen.